Artikel in de Paard&Sport

Afgelopen maand (april) stond er in de Paard&Sport een super interessant artikel waarin Jeanine van der Drift uitlegt hoe paarden leren. Jeanine heeft een aantal jaren geleden een periode stage gelopen bij Andrew McLean (AEBC). Ik vind het zeer positief dat de Paard&Sport hieraan aandacht besteed.